30-03-2012

Previntyf ûndersyk

Der is in boarst
en der is in skerm
mei in drukplaat derboppen
– as in wafelizer –

men leit it boarst
op it skerm en drukt
– de blauwe ieren berste hast –
tsjin it skouder, de holte ûnder de earm


ien fan lofts, ien fan rjochts
– wat soe de wrâld wêze sûnder symmetry –
de nippels keare en ja hear
de tosti is klear.

– Men krijt suver sinne oan sûne seks. –Geen opmerkingen: