15-09-2013

Mien der schaap


Tink net dat ynwenners fan Nederlân bûten Fryslân net ynteressarre wêze soene yn de Fryske taal. Sa is der in dichter, Erik Lelieveld, dy’t al jierren yn de besnijïng is fan it wurd ‘skiep’.
It woe der ynearsten mar net by him yn dat it wurd likegoed by it iental as by it meartal  deselde ferskiningsfoarm hie. 
Op Facebook hat er it wurd werom fûn by it wurd mienskip:

 “skiep!!

maar die heb ik wel onthouwe hoor!
dat is schaap

even kijke hoor? Wat type je nou?

dy’t net witte oft it no ’minskiep’ of ’mienskiep’ is..........

okeeeeeeeeeee......
oke..
kan ik wel chocola van maken hoor!
dyt net is nattuurlijk lijkt net
oft ni is alsof het geen
’minskiep’ of ’mienskiep’
hmmmmmmzzzz??
mijn schaap of Tante Mien der schaap is??
Zoiets he??

skiep!
skiep weet ik wel
heb ik van jou geleeerd!

Wel raar is dat al die mensen staan te juichen dat het Tante Miens schaap is
.”
Geen opmerkingen: